Návod ke jmenovce na klíče

Krok 1 - Příprava textu na podložce

Z nabídky základních modelů na pravé straně vybereme “Text” a přetáhneme nově vytvořený model na pracovní plochu. 

Krok 2 - Změna obsahu textu

Po kliknutí na text na pracovní ploše se otevře menu pro vlastnosti textu, kde můžeme text libovolně přepsat. V našem případě napíšeme “Ahoj”.

Krok 3 - Úprava výšky textu

Nyní máme text připravený. Potažením za bílý čtvereček uprostřed (viz animace) snížíme výšku textu na 5 mm.

Krok 4 - Příprava základny modelu

Dále vytvoříme základnu klíčenky, která bude držet samotná písmena pohromadě. Z nabídky základních modelů vybereme kvádr a posuneme si ho vedle textu.

Krok 5 - Úprava velikosti základny modelu

Rozměry kvádru upravíme pomocí posuvníků (bílých čtverečků) na krajích tak, aby se na něj vešla celá plocha textu. Z levé strany si necháme prostor pro otvor na úchytku klíčenky. Výšku kvádru stanovíme pouze 3 mm, aby text na klíčence vynikl (výšku změníme stejným způsobem jako v Kroku 3).

Krok 6 - Příprava válce na připojení ke klíčence

Úchytku vytvoříme pomocí válce, který na levé straně spojíme se základnou klíčenky. Z nabídky základních modelů vybereme válec a přetáhneme ho na levou stranu pracovní plochy.

Krok 7 - Úprava rozměrů válce

Dále tvarově upravíme válec tak, aby odpovídal šířce kvádru, který máme na podložce. Použijeme posuvníky (bílé čtverečky v rozích). Pokud při posouvání přidržíme klávesu Shift, válec se bude zvětšovat rovnoměrně (nebude šišatý).

Krok 8 - Zarovnání výšky válce

Pomocí posuvníku veprostřed snížíme výšku válce na výšku základny klíčenky.

 

Poznámka: Kulaté tvary jsou v Tinkercadu tvořeny mnohoúhelníky. Náš válec je tedy ve skutečnosti dvacetiúhelník. Aby byl hezčí (kulatější), můžeme počet jeho stran zvýšit ve vlastnostech vpravo nahoře – maximum je 64. 

Krok 9 - Úprava umístění válce

Válec zarovnáme tak, aby kratší strana základny klíčenky procházela přesně průměrem válce.

Krok 10 - Otvor ve válci

Otvor pro zavěšení klíčenky vytvoříme pomocí dalšího válce, kterému v nabídce vpravo nahoře dáme vlastnost “Díra”. Jeho výšku nemusíme nijak měnit. Nový válec přesuneme na pracovní plochu poblíž klíčenky.

Krok 11 - Umístění druhého "negativního" válce

Přesuneme druhý válec do středu prvního válce. 

Poznámka: Pro přesné umístění můžeme použít automatické zarovnání. Podržíme klávesu Shift a kliknutím levým tlačítkem označíme oba válce. V nabídce na horní liště vpravo klikneme na Zarovnat (nebo stiskneme klávesu L). Kliknutím na černé body uprostřed os oba válce zarovnáme na střed. 

Krok 12 - Závěrečné spojení všech dílů

Posledním krokem je samotné spojení všech dílů. Označíme je potažením myší (nebo podržením klávesy Shift a kliknutím na všechny tři díly). Spojíme je zkratkou Ctrl + G nebo tlačítkem Seskupit na horní liště vpravo. Hotový model vyexportujeme tlačítkem Export vpravo nahoře. Zvolíme formát .stl.