120 min

Začátečník

3D půdorys bytu

Žáci si přeměří vlastní byt (nebo byt nějakého známého/ příbuzného). Rozměry zanesou na čtverečkovaný papír v poměru 1 m v bytě = 1 cm do modelovacího programu. Poté celý půdorys vymodelují v programu Sketchup (nebo TinkerCAD). Do modelu zanesou i otvory na okna a dveře.

  • Porozumět rozměrům objektů během 3D modelování (cm, m).
  • Naučit se pracovat s přesnými hodnotami a zadáním.
  • Procvičit si ovládací prvky programu PrusaSlicer.
  • Dokázat vymodelovat vlastní byt v programu Tinkercad.
  • Naučit se základy práce s 3D tiskárnou Original Prusa i3 MK3S nebo MINI.
 
Autor projektu: ZŠ Strossmayerovo náměstí, Jan Juříček, šesťáci

Pro přístup k materiálům se nejprve prosím zaregistrujte do programu.

Co budete potřebovat

Počítač s myší

Přístup na internet

3D tiskárna

Program PrusaSlicer

Papír a tužka

Projektor

Ukázka doporučené osnovy