2 hodiny

Začátečník

Braillovo písmo

Žáci se v projektu seznámí s tím, jak žije člověk, který nevidí. V rámci projektu bude provedena beseda s nevidomým člověkem, který jim přiblíží problematiku každodenního života beze zraku. Mezi základní potřeby takového člověka je potřeba číst a psát. K tomu právě slouží Braillovo písmo. Žáci vytvoří celou abecedu v Braillově písmě formou pexesa. Kdy jedna z dvojice bude psána Braillem a druhá z dvojice bude psána latinkou.

  • Porozumět rozměrům objektů během 3D modelování (mm, cm).
  • Naučit se modelovat v programu Tinkercad.
  • Pochopení potřeb člověka se zrakovým postižením.
  • Procvičit si ovládací prvky programu PrusaSlicer.
  • Osvojení modelování v libovolných CAD programech.
  • Naučit se základy práce s 3D tiskárnou Original Prusa i3 MK3S nebo MINI.
 
Autor projektu: 
Mgr. Jiří Vaško (ZŠ a MŠ Kostelec na Hané)

Pro přístup k materiálům se nejprve prosím zaregistrujte do programu.

Co budete potřebovat

Počítač s myší

Přístup na internet

3D tiskárna

Program PrusaSlicer

Papír a tužka

Projektor

Ukázka doporučené osnovy