60 min

Začátečník

Dětská vkládací kostka

Tento projekt je určen k získánı́ základních dovedností v modelovacím programu Tinkercad, a dále k procvičení ovládánı́ 3D tiskárny a PrusaSliceru. Šestičlenná skupinka žáků bude vytvářet dětskou vkládacı́ krychličku na různé jednoduché tvary těles. Žáci se domluví, jaké tvary, kdo do své stěny použije tak, aby ve finálním výrobků byl každý tvar použit pouze jednou.

  • Porozumět rozměrům objektů během 3D modelování (mm, cm).
  • Naučit se pracovat s přesnými hodnotami a zadáním.
  • Procvičit si ovládací prvky programu PrusaSlicer.
  • Dokázat upravovat objekty v programu Tinkercad.
  • Naučit se základy práce s 3D tiskárnou Original Prusa i3 MK3S nebo MINI.
 
Autoři projektu:
ZŠ 28. října 581 Žamberk, 9. ročník
RNDr. Michal Klátil

Pro přístup k materiálům se nejprve prosím zaregistrujte do programu.

Co budete potřebovat

Počítač s myší

Přístup na internet

3D tiskárna

Program PrusaSlicer

Papír a tužka

Projektor

Ukázka doporučené osnovy