Úplný začátečník

45 min

Klíčenka

Tento projekt je určen pro první seznámení s 3D tiskem a modelovacím programem Tinkercad. Studenti se naučí vymodelovat a vytisknout svou vlastní klíčenku. Cílem je, aby si z hodiny odnesli klíčenku s vlastním jménem, kterou si sami navrhli a vytiskli. Lekce je určena pro jeden 45-minutový blok.

Cílem lekce je, aby každý žák zvládl vymodelovat jednoduchou klíčenku v programu Tinkercad a naučil se základní práce se slicovacím programem PrusaSlicer a osvojil si základní ovládání 3D tiskárny Original Prusa i3 MK3S.

  • Porozumět rozměrům objektů během 3D modelování (mm, cm).
  • Seznámit se se základními ovládacími prvky programu PrusaSlicer.
  • Dokázat vymodelovat vlastní část města v programu Tinkercad.
  • Naučit se základy práce s 3D tiskárnou Original Prusa i3 MK3S nebo MINI.

Pro přístup k materiálům se nejprve prosím zaregistrujte do programu.

Co budete potřebovat

Počítač s myší

Přístup na internet

3D tiskárna

Program
PrusaSlicer

Papír a tužka

Projektor

Ukázka doporučené osnovy