90 min

Začátečník

3D město

Pomocí tohoto projektu si studenti procvičí základní funkce v programu Tinkercad a zároveň se začnou učit, jak správně odhadnout velikost a proporce při 3D modelování. Vytvoří jednotlivá políčka – části města, s důrazem na správné rozměry základní desky a (přibližně) shodné společné měřítko pro všechny objekty. Zároveň si uvědomí některé limity 3D tisku, co se týče minimální tisknutelné velikosti a tzv. převisů. Každý student by měl vytvořit a zaplnit stavbami, stromy apod. jedno políčko v mřížkové šabloně 3×3, společně tak sestaví model města.

  • Porozumět rozměrům objektů během 3D modelování (mm, cm).
  • Naučit se pracovat s přesnými hodnotami a zadáním.
  • Naučit se vnímat proporce různých objektů kolem nás.
  • Porozumět limitům 3D tiskárny, minimální tisknutelná velikost, převisy.
  • Seznámit se se základními ovládacími prvky programu PrusaSlicer.
  • Dokázat vymodelovat vlastní část města v programu Tinkercad.
  • Naučit se základy práce s 3D tiskárnou Original Prusa i3 MK3S nebo MINI.

Tento projekt vytvořila ZŠ Kunratice.

Pro přístup k materiálům se nejprve prosím zaregistrujte do programu.

Co budete potřebovat

Počítač s myší

Přístup na internet

3D tiskárna

Program PrusaSlicer

Papír a tužka

Projektor

Ukázka doporučené osnovy