120 minut

Začátečník

Opevnění Československé republiky

Díky náplni projektu, tvorbě modelu opevnění/bunkru, mohou žáci lépe poznat kus podstatné historie naší země, seznámit s podstatnými fakty týkající se historie. Dochází k procvičení práce s PC a modelovacím programem Tinkercad. Výstupem je zmenšenina „řopíku“. Tento může být následně upraven, barven a zasazen do modelu bojiště. Projekt lze individuálně zařadit do výuky ICT, Dějepisu, Výtvarné výchovy a pracovních činností.

  • Porozumět rozměrům objektů během 3D modelování (mm, cm).
  • Naučit se pracovat s přesnými hodnotami a zadáním.
  • Procvičit si ovládací prvky programu PrusaSlicer.
  • Dokázat upravovat objekty v programu Tinkercad.
  • Naučit se základy práce s 3D tiskárnou Original Prusa i3 MK3S nebo MINI.
 
Autoři projektu: Model klubu Hať

Pro přístup k materiálům se nejprve prosím zaregistrujte do programu.

Co budete potřebovat

Počítač s myší

Přístup na internet

3D tiskárna

Program PrusaSlicer

Papír a tužka

Projektor

Ukázka doporučené osnovy