60 min

Začátečník

3D tisk učební pomůcky pro výuku zlomků - Osminka

Výuka zlomků je pro žáky I. stupně ZŠ náročná na představivost. Praktická pomůcka, se kterou mohou žáci pracovat jednotlivě nebo po dvojicích významně ulehčí pochopení významu zlomků a základních operací s nimi. Cílem projektu je usnadnit pochopení pojmů zlomků a základních operací (sčítání, odčítání, rozšiřování a krácení).

  • Porozumět rozměrům objektů během 3D modelování (mm, cm).
  • Naučit se pracovat s přesnými hodnotami a zadáním.
  • Procvičit si ovládací prvky programu PrusaSlicer.
  • Dokázat vymodelovat různé tvary v programu Tinkercad.
  • Naučit se základy práce s 3D tiskárnou Original Prusa i3 MK3S nebo MINI.
 
Tento projekt vytvořil:
Anglický klub s.r.o., Služská 27, Praha
Ján Mlynár

Pro přístup k materiálům se nejprve prosím zaregistrujte do programu.

Co budete potřebovat

Počítač s myší

Přístup na internet

3D tiskárna

Program PrusaSlicer

Papír a tužka

Projektor

Ukázka doporučené osnovy