25 hodin

Pokročilý

Školní areál

Projekt slouží k osvojení naučených pojmů a funkcí v programech Tinkercad, Inventor a PrusaSlicer, které dále žáci aplikují během daného zadání. Konkrétně to je na tvorbu a výrobu areálu školy, kterou žáci navštěvují (budovy, zázemí, sportoviště, zahrady, parkoviště…). V projektu se žáci setkají s pracovními (osvojení se práce s programy, tiskárnou a samotné stavby modelu), sociálními, komunikativními kompetencemi (oboje v případě práce v týmech či komunikace s učitelem a dalšími zainteresovanými osobami) i kompetencemi k řešení problémů (jak vytvořit funkční model, reálné měřítko atp.).

  • Porozumět rozměrům objektů během 3D modelování (mm, cm).
  • Naučit se pracovat s přesnými hodnotami a zadáním.
  • Procvičit si ovládací prvky programu PrusaSlicer.
  • Dokázat upravovat objekty v programu Tinkercad a Inventor.
  • Naučit se základy práce s 3D tiskárnou Original Prusa i3 MK3S nebo MINI.
 
Autoři projektu:
Dům dětí a mládeže České Budějovice
Mgr. Michal Heřman, Ing. Tomáš Kutta, žáci z kroužků 3D modelování a tisk

Pro přístup k materiálům se nejprve prosím zaregistrujte do programu.

Co budete potřebovat

Počítač s myší

Přístup na internet

3D tiskárna

Program PrusaSlicer

Papír a tužka

Projektor

Ukázka doporučené osnovy