8 hodin

Začátečník

Školní medaile

Tento projekt je určen k získání základních dovedností v modelovacím programu SketchUp, a dále k procvičení ovládání 3D tiskárny a PrusaSliceru. Žáci 7. ročníků budou ve výuce výtvarné výchovy tvořit grafický návrh školní medaile, která bude udělována za umístění v soutěžích pořádaných školou. Z jednotlivých prací žáků budou vybrány konkrétní grafické předlohy, které budou sloužit žákům ve výuce Pracovní výchovy jako předloha pro 3D model v programu SketchUp. Nejzdařilejší práce žáků v programu SketchUp budou použity v daném roce jako podklad pro tisk medailí na 3D tiskárně jako odměna za výkony ve sportovních soutěžích pořádaných školou.

  • Porozumět rozměrům objektů během 3D modelování (mm, cm).
  • Naučit se pracovat s přesnými hodnotami a zadáním.
  • Procvičit si ovládací prvky programu PrusaSlicer.
  • Dokázat upravovat objekty v programu SketchUp.
  • Naučit se základy práce s 3D tiskárnou Original Prusa i3 MK3S nebo MINI.
 
Autoři projektu: 
ZŠ Břeclav, žáci 6. – 9. ročníku
Slovácká 40, Mgr. Jaroslav Hicl, Ing. Linda Venosová,

Pro přístup k materiálům se nejprve prosím zaregistrujte do programu.

Co budete potřebovat

Počítač s myší

Přístup na internet

3D tiskárna

Program PrusaSlicer

Papír a tužka

Projektor

Ukázka doporučené osnovy