Školení 3D tisku

Doba, kdy byly 3D tiskárny určené jen pro vědce, inženýry a technické nadšence, je už dávno pryč. Obsluha tiskáren Original Prusa nevyžaduje žádný zvláštní technický „talent“ a zvládne ji asi každý, kdo dokáže ovládat například běžný osobní počítač. Přesto je potřeba si na začátku osvojit určité znalosti. Jde přibližně o objem informací zvládnutelný bez problémů během jednodenního školení.

Vzhledem k současné situaci ohledně koronavirové pandemie nepořádáme prezenční školení. Jakmile to situace umožní, obnovíme setkání přímo ve školách, vždy pro menší počet účastníků z okolí. 

Nyní navíc nabízíme online alternativukterá je téměř shodná s prezenčním školením. Také máme záznam webináře k projektu v podobě Youtube videa. Všechny naše příručky a návody jsou zároveň k dispozici na našich stránkách. Samozřejmě jsme také průběžně k dispozici pro zodpovězení jakýchkoliv doplňujících dotazů.

Naši lektoři jsou mimo jiné akreditovaní v systému DVPP.